Interseroh w Polsce

Klienci na rynku polskim czerpią korzyści z wieloletniego międzynarodowego doświadczenia grupy Interseroh w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

Więcej o firmie

Odzysk i recykling opakowań

Interseroh przejmuje od przedsiębiorców ciążący na nich obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Dzięki temu Klienci zwolnieni są z płacenia opłaty produktowej oraz mogą skupić się na realizacji kluczowych zadań swojej firmy.

Więcej o odzysku i recyklingu opakowań

Kompleksowa gospodarka odpadami

Potrzeby przedsiębiorstw sięgają znacznie dalej niż realizacja ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu opakowań. Dlatego oferujemy naszym klientom także kompleksową obsługę gospodarki odpadami.

Więcej o kompleksowej gospodarce odpadami

Ochrona klimatu

Klienci Interseroh chronią klimat i są przykładem dla innych firm. Instytut Frauenhofer UMSICHT potwierdza: nasz recykling w Europie przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych oraz ochrony zasobów naturalnych.

Więcej o ochronie klimatu