do góry

Materiały do pobrania

W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interseroh - broszury, Certyfikaty i publikacje

Certyfikat Wiarygodności - INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Certyfikat COBRO

Certyfikat Wiarygodności - INTERSEROH Polska  Sp. z.o.o.

Certyfikat ISO 14001

INTERSEROH Odpowiedzialnie o opakowaniach

INTERSEROH Katalog usług

INTERSEROH Poradnik Świąteczny

INTERSEROH Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych

INTERSEROH Edukacja Ekologiczna 2016

INTERSEROH Strategia Zrównoważonego rozwoju

INTERESERO  Poradnik świąteczny vol 2

INTERSEROH Informator BDO

INTERSEROH Edukacja ekologiczna 2017- Raport

Certyfikat ISO 14001  INTERSEROH Polska Sp.z o.o.