do góry

Firma

O nas

Zamykanie obiegów, zapobieganie marnotrawstwu i konserwacja zasobów. Od 1991 roku rozwinęliśmy dostosowane do potrzeb, zintegrowane usługi dla ochrony środowiska dla klientów z każdej branży.

zobacz więcej

Interseroh – spółka grupy ALBA

Interseroh jest integralną częścią ALBA Group z siedzibą w Berlinie, dostawcy usług recyklingowych i środowiskowych. Dr Axel Schweitzer, jeden z dyrektorów zarządzających rodzinnej spółki, jest również Przewodniczącym Rady Administracyjnej Interseroh.

zobacz więcej

Zarządzanie Interseroh: odpowiedzialność za klientów, pracowników i środowisko 

INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A. została powołana w 2006 roku w celu realizacji na rzecz polskich klientów zobowiązań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

zobacz więcej