do góry

Nota prawna

INTERSEROH Polska Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 165

02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interseroh.pl

Zarząd: Anna Grom, Paweł Ceklarz, Krzysztof Hornicki, Paweł Lesiak

NIP: 9512367010 INTERSEROH Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. ul. Wiertnicza 165

02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interseroh.pl

Zarząd: Anna Grom, Paweł Ceklarz, Krzysztof Hornicki, Paweł Lesiak

NIP: 5213409980

Agencja:

brandung GmbH & Co. KG

Vogelsanger Str. 76

50823 Köln

Odpowiedzialność

O ile na niniejszej stronie Web wskazuje się na strony internetowe, które prowadzone są przez osoby trzecie, Interseroh nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treści, chyba że Interseroh posiada odpowiednią wiedzę o treści tych stron i z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość zapobiegnięcia korzystania z linków do stron zawierających treści niezgodne z prawem. Wskazuje się na fakt, że w przypadku treści stron prowadzonych przez osoby trzecie chodzi o obce treści, które jednoznacznie nie są treściami własnymi firmy Interseroh i firma Interseroh nie ma na nie żadnego wpływu. Odpowiedzialność w zakresie treści spoczywa na danym dostawcy strony. Firma Interseroh nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania niniejszych treści.