do góry

Usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Jako niezależne przedsiębiorstwo działające  w środowisku międzynarodowym oferujemy swoim klientom szeroki wachlarz usług, od podstawowego przejęcia obowiązku ustawowego aż po kompleksowe rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami.

Wybrać usługę

  • Recykling i Odzysk

    Opłata produktowa PL

    Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach i opakowania, podlegają określonym obowiązkom prawnym w niej zawartych, obejmujących zasadniczo dwa główne wymogi:

    1. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z wprowadzonych opakowań

    2. prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa

    Opłata produktowa PL

    Opłata produktowa EU

    Wprowadzanie i obrót produktami w opakowaniach na rynkach europejskich wiąże się z koniecznością poznania systemów odzysku i recyklingu w poszczególnych krajach. Dziesiątki aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej sprawiają, że orientacja w przepisach jest trudna, a działanie niezgodne z prawem może spowodować nałożenie na Twoją firmę wysokich kar pieniężnych. Jesteśmy w 7 krajach Unii Europejsk

    Opłata produktowa EU

    Opakowania wielomateriałowe i niebezpieczne

    W myśl Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne w opakowaniach i środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz opakowania wielomateriałowe - zamiast samodzielnie organizować system zbiórki, możesz przystąpić do porozumienia, jakie izba gospodarcza reprezentująca tę grupę przedsiębiorców zawarła z marszałkiem województwa.

    Opakowania wielomateriałowe i niebezpieczne

    Kampanie edukacyjne

    Wprowadzasz na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania? Masz obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

    Kampanie edukacyjne

    Baterie

    Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii

    Baterie

    Recykling tworzyw sztucznych

    Nadające się do recyklingu, wysokiej jakości tworzywa sztuczne zgodne ze specyfikacjami klienta: Nagradzany proces „Recycled-Resource”- Interseroh zamyka obieg odpadów tworzyw sztucznych - zachowuje wartościowe zasoby i chroni środowisko.

    Recykling tworzyw sztucznych

  • Gospodarka odpadami

    Optymalizacja

    Jeśli chcesz zredukować koszty związane z gospodarką odpadami w Twojej firmie, a także usprawnić i zoptymalizować procedury środowiskowe, możesz skorzystać z 4 gotowych modeli zarządzania odpadami oferowanych przez specjalistów Interseroh

    Optymalizacja

    Systemy online

    W przypadku dużych podmiotów sieciowych, doskonałym rozwiązaniem do zarządzania odpadami w firmie jest dedykowany system online, który pozwala na integrację i ujednolicenie procesów oraz dokumentów środowiskowych w poszczególnych oddziałach i filiach spółki.

    Systemy online

    Odbiór odpadów

    Sprawny odbiór, atrakcyjne ceny i korzystna oferta na usługi dodatkowe - Interseroh w kilku krokach pomaga zoptymalizować system i wdrożyć rozwiązania, które przyczyniają się do efektywniejszego odzysku surowców i większych oszczędności w firmie - wszystko dzięki kompleksowej ofercie usług środowiskowych i odpadowych w jednym miejscu

    Odbiór odpadów

  • Doradztwo środowskowe

    Outsourcing środowiskowy

    stałe doradztwo i konsulting w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska

    nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska

    komunikacja z organami administracyjnymi w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska reprezentowanie podczas kontroli i audytów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska

    Outsourcing środowiskowy

    Sprawozdania

    Należy pamiętać, że obowiązek sprawozdawczy obejmuje nie tylko producentów opakowań i firmy wprowadzające opakowania na rynek, ale też każdy podmiot, który w ramach prowadzonej działalności, wytwarza i emituje oraz roprowadza zanieczyszczenia do środowiska. Przykładem takich firm są choćby dziesiątki działalności, które mają zarejestrowany samochód firmowy i kupują paliwo na firmę.

    Sprawozdania

    REACH

    Jeśli chcesz wprowadzić jakikolwiek kosmetyk lub substancję chemiczną na teren Unii Europejskiej, powinieneś posiadać dużą wiedzę prawniczą i chemiczną dotyczącą europejskiego rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (ang.Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), które reguluje kwestie dotyczące stosowania chemikaliów na terenie UE, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, a także służy do ich oceny i rejestracji.

    REACH

    BHP

    Jeśli nie chcesz zatrudniać etatowego pracownika, skorzystaj z outsourcingu Interseroh. Zgodnie z obowiązakiem ustawowym, w firmach zatrudniających od 100 do 600 osób, pracodawca ma oboowiązek zatrudnić dedykowaną, jedno- lub wieloosobową służbę BHP na pełny etat. W przypadku firm, które zatrudniają ponad 600 osób istnieje konieczność zatrudnienia jednego pełnoetatowego pracownika BHP na każdych 600 pracowników.

    BHP

    Szkolenia

    Praktyczne szkolenia środowiskowe w formie stacjonarnej i zdalnej - online dla pracowników Twojej firmy. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy aż 3 rodzaje szkoleń środowiskowych dla pracowników Twojej firmy

    Szkolenia

  • Audyty

    Audyty środowiskowe

    Zależy Ci na zmniejszeniu kosztów środowiskowych i opłaty produktowej?

    udyty środowiskowe

    Autyty BHP

    Sprawdzimy, czy Twoja firma spełnia wszystkie wymogi BHP. Zyskaj pewność, że w razie kontroli BHP nie czekają Cię żadne kary i nieprawidłowości

    Autyty BHP

    Opłata produktowa

    Zależy Ci na zmniejszeniu opłaty produktowej? Dowiedz się, jak zoptymalizować koszty związane z opakowaniami w Twojej firmie

    Opłata produktowa

  • Edukacja ekologiczna

    Kampania Edukacyjna Plus

    Skorzystaj z dedykowanych kampanii edukacyjnych i wyjdź na plus

    Kampania Edukacyjna Plus

    Resources Saved

    Zyskaj Certyfikat Resources Saved - za szczególny wkład w ochronę natury. Wyjątkowy projekt Interseroh we współpracy z niemieckim Instytutem Fraunhofer

    Resources Saved

    EkoPaka

    Przyłącz się do EkoPaki i miej realny wpływ na edukację ekologiczną dzieci! Już od kilku lat organizujemy EkoPakę - wydarzenie, w którym raz na kwartał tworzymy paczki edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

    EkoPaka

  • Szukaj od A-Z

    Chcesz dowiedzieć się więcej?

    Tu dowiesz się więcej o naszych usługach