do góry

Zatrudniasz ponad 100 osób? Pamiętaj o obowiązku służby BHP

Jeśli nie chcesz zatrudniać etatowego pracownika, skorzystaj z outsourcingu Interseroh. Zgodnie z obowiązakiem ustawowym, w firmach zatrudniających od 100 do 600 osób, pracodawca ma oboowiązek zatrudnić dedykowaną, jedno- lub wieloosobową służbę BHP na pełny etat. 

W przypadku firm, które zatrudniają ponad 600 osób istnieje konieczność zatrudnienia jednego pełnoetatowego pracownika BHP na każdych 600 pracowników.  

Dlatego, jeśli zależy Ci na ekonomicznym wywiązaniu się z powyższego obowiązku, skorzystaj z oferty Interseroh i zatrudnij służbę BHP na podstawie outsorucingu kontraktowego. Takie rozwiazanie gwarantuje wygodę, oszczędność czasu oraz redukcję kosztów. 

W skład usługi outsourcingu BHP wchodzą:

  • oceny ryzyka zawodowego,
  • audyty i analizy stanu bezpieczeństwa,
  • procedury i instrukcje stanowiskowe,
  • regulacje zakładowe (zarządzenia wewnętrzne),
  • pełne doradztwo i koordynacja prowadzenia pomiarów środowiska pracy wraz ze sporządzeniem rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • przejęcie wykonywania zadań służby BHP,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
  • pomoc w określaniu przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
  • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli, wykonanie nakazów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych,
  • prowadzenie postępowania powypadkowego wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?