do góry

Chcesz otrzymać zezwolenie na obrót kosmetykami lub innymi chemikaliami?

Jeśli chcesz wprowadzić jakikolwiek kosmetyk lub substancję chemiczną na teren Unii Europejskiej, powinieneś posiadać dużą wiedzę prawniczą i chemiczną dotyczącą europejskiego rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (ang.Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), które reguluje kwestie dotyczące stosowania chemikaliów na terenie UE, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, a także służy do ich oceny i rejestracji.

Tylko odpowiednio duża wiedza na temat rozporządzenia pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim obszarze Twoja firma będzie podlegała REACH. Dzięki temu, zyskasz świadomość swoich obowiązków prawnych (tym samym uchronisz się przed ewentualnymi karami), wiedzę na temat ochrony poufnych danych w łańcuchu dostaw, a także znajomość działania poszczególnych organów nadzoru w Twoim kraju. 

Nasza podstawowa oferta obejmuje:

  • Przygotowanie audytu weryfikacyjnego przez wykwalifikowanego audytora wewnętrznego REACH, certyfikowanego przez fińską jednostkę akredytacyjną RW TÜV NORD.
  • Audyt obejmuje identyfikację wszystkich aspektów działalności producentów, importerów i dalszych użytkowników oraz obowiązków prawnych spoczywających na firmie wprowadzającej kosmetyki do obrotu na terenie UE.
  • Przeprowadzanie wszystkich przewidzianych w REACH procedur rejestracyjnych (wystawiamy Certyfikaty THETA zgodności z REACH), m.in. opóźnionej rejestracji wstępnej substancji i półproduktów oraz rejestracji właściwej substancji i półproduktów, a także aktualizacji danych dla zarejestrowanych już substancji.
  • Doradztwo w zakresie przygotowania szczegółowej dokumentacji związanej z wytwarzaniem i wprowadzeniem kosmetyku na rynek, m.in. zgodnej ze standardami Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA).


Korzystając z naszych usług, zyskujesz gwarancję, że Twoje produkty przejdą pozytywnie kontrolę ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?