do góry

Pamiętasz o obowiązku sprawozdawczym?

Należy pamiętać, że obowiązek sprawozdawczy obejmuje nie tylko producentów opakowań i firmy wprowadzające opakowania na rynek, ale też każdy podmiot, który w ramach prowadzonej działalności, wytwarza i emituje oraz roprowadza zanieczyszczenia do środowiska. Przykładem takich firm są choćby dziesiątki działalności, które mają zarejestrowany samochód firmowy i kupują paliwo na firmę. 

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo tego rodzaju, emituje tym samym zanieczyszczenia, które przedostają się do atmosfery. 

Właśnie dlatego, każdy przedsiębiorca spełniający powyższe kryteria, musi złożyć sprawozdanie dot. korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

Niestety, nie jest to czynność prosta - wymaga znajomości najnowszych przepisów prawnych oraz aktualnych wymogów formalnych panujących w danym Urzędzie Marszałkowskim. Aby mieć pewność poprawności złożonego sprawozdania i uniknąć niepotrzebnych komplikacji, każda firma może przenieść swój obowiązek sprawozdawczy na zewnętrzny podmiot specjalizujący się w tego typu działaniach.

Jeśli więc chcesz zyskać:

  1. pewność,
  2. bezpieczeństwo,
  3. spokój.

Przekaż swój obowiązek sprawozdawczy firmie Interseroh lub skorzystaj z usługi audytu środowiskowego.

Masz pytania?