do góry

Wprowadzasz na rynek opakowania wielomateriałowe i niebezpieczne?

W myśl Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne w opakowaniach i środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz opakowania wielomateriałowe - zamiast samodzielnie organizować system zbiórki, możesz przystąpić do porozumienia, jakie izba gospodarcza reprezentująca tę grupę przedsiębiorców zawarła z marszałkiem województwa.

Przenieś działania do Interseroh i stań się oficjalnym członkiem PIORO

Gwarancja kompleksowej i bezpiecznej obsługi Twojej firmy - Interseroh jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO). Dzięki temu, współpraca z Izbą w zakresie rozwiązań dla Twojej firmy gwarantuje bezpieczeństwo w realizacji obowiązków ustawowych, transparentne koszty i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców.

Interseroh oferuje wsparcie w realizacji obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, polegające na:

  • tworzeniu sprawnych systemów zbierania i transportu
  • odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych
  • uczestnictwie w Porozumieniu z marszałkiem województwa
  • dobrowolnym członkostwie w Polskiej Izbie Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIORO), której jesteśmy członkiem i współzałożycielem

Korzystaj z zalet płynących ze współpracy z Interseroh dla Twojego biznesu:

  • Pośrednictwa w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim

  • Rzetelnego i bezpiecznego wywiązania się z przepisów prawnych

  • Dołączenia do grona członków Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

  • Realnego, pozytywnego wpływu na ochronę środowiska

  • Przekucia wymogów prawnych na korzyści wizerunkowe dla Twojej firmy

Chcesz wiedzieć więcej?