do góry
  • Zrównoważony rozwój 2018

    Zarządzanie surowcami w obiegu zamkniętym, aby uniknąć marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh zostały zaprezentowane w najnowszym wydaniu Sustainability Magazine.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Opracowujemy nowe strategie i bierzemy pod uwagę wszystkie perspektywy - dla rozwiązań bez marnowania

[ALT]
Zero
Waste
Solutions

Dla Interseroh zrównoważony rozwój zawsze był podstawą strategii korporacyjnej. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania mające na celu oszczędzanie zasobów, unikanie marnotrawstwa, a tym samym promowanie zrównoważonego rozwoju biznesu. W związku z tym systematycznie kierujemy nasze własne procesy biznesowe na zrównoważony rozwój. Zarządzając surowcami w zamkniętym obiegu, oddzielamy wzrost gospodarczy od zużycia zasobów. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć nasz cel, jakim są rozwiązania bez marnowania „zero waste solutions”. Aby to zrobić, musimy odejść od tradycyjnej teorii ekonomicznej. Konieczna jest radyklana zmiana sposobu myślenia.

Sustainablity report Więcej informacji
5.8mln ton zaoszczędzonych zasobów pierwotnych
Pracownicy

Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem: każdego dnia pracujemy wspólnie nad realizacją naszej wizji świata bez marnowania - „zero waste solutions”.

Więcej informacji
Społeczeństwo

Jedynie łącząc nasze wysiłki, będziemy w stanie wypracować skuteczne rozwiązania.

Więcej informacji
Środowisko i wydajność

Projektujemy nasze wewnętrzne procesy tak, aby były jak najbardziej wydajne i zorientowane na minimalne zużycie zasobów - dla świata bez marnotrawstwa.

Więcej informacji
834Redukcja emisji gazów cieplarnianych o
834 000 ton
5050% redukcja emisji w naszych zakładach do
2025 roku
Produkty I klienci

Pracujemy nad utrzymaniem zasobów naturalnych w obiegu. Aby chronić środowisko oraz dla dobra naszych klientów.

Więcej informacji

Raporty i certyfikaty

Interseroh dąży do zapewnienia odzysku cennych surowców i tym samym oszczędności zasobów naturalnych. Roczne sprawozdanie opublikowane przez Instytut Fraunhofer UMSICHT potwierdza pozytywne skutki ekologiczne recyklingu.

» Więcej informacji