do góry
  • Zrównoważony rozwój 2017

    Zamknięty obieg w zarządzaniu surowcami w celu uniknięcia marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh na tym polu prezentuje najnowszy numer magazynu poświęconego zrównoważonemu rozwojowi.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Zrównoważony rozwój w Interseroh

Dla Interseroh zrównoważony rozwój jest podstawą strategii korporacyjnej. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania, by poprzez oszczędzanie zasobów i unikanie marnotrawstwa promować zrównoważony rozwój biznesu. Naszym codziennym działaniom i opracowaniu procesów przyświeca misja "zero waste" (bez marnowania).

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

Dla Interseroh zrównoważony rozwój jest podstawą strategii korporacyjnej. Za wszystkie działania biznesowe bierzemy osobistą odpowiedzialność - z myślą o naszych klientach i pracownikach, a także pamiętając o środowisku i ogóle społeczeństwa. Szczególną uwagę przykładamy do formułowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i rocznych celów firmy w tym obszarze.

Więcej informacji

Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Nasz model biznesowy opiera się na przekonaniu, że musimy zachować zasoby i unikać marnotrawstwa. Misja ujęta w haśle zero waste (bez marnowania) ma na celu stworzenie podstawy do zrównoważonego zaspokojenia coraz większego globalnego zapotrzebowania na surowce przy rosnącej liczbie ludności. Ma też zagwarantować utrzymanie cennych zasobów. Równie rygorystycznie podchodzimy do ukierunkowania naszych wewnętrznych procesów na zrównoważony rozwój.

Więcej informacji

Raportowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju: przejrzystość buduje zaufanie

Nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju zawierają szczegółowe informacje na temat społecznych i ekologicznych rezultatów działań. Pozwala to klientom, pracownikom, usługodawcom i innym zainteresowanym stronom zbudować obraz wpływu, jaki działalność Interseroh ma zarówno na społeczności, jak i środowisko.

Więcej informacji

Raport "Resources SAVED by recycling" - ekologiczne rezultaty recyklingu

Interseroh dąży do zapewnienia odzysku cennych surowców i tym samym oszczędności zasobów naturalnych. Roczne sprawozdanie opublikowane przez Instytut Fraunhofer UMSICHT potwierdza pozytywne skutki ekologiczne recyklingu.

Więcej informacji