do góry
  • Zrównoważony rozwój 2018

    Zarządzanie surowcami w obiegu zamkniętym, aby uniknąć marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh zostały zaprezentowane w najnowszym wydaniu Sustainability Magazine.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Nasz model biznesowy opiera się na przekonaniu, że musimy zachować zasoby i unikać marnotrawstwa. Misja ujęta w haśle zero waste (bez marnowania) ma na celu stworzenie podstawy do zrównoważonego zaspokojenia coraz większego globalnego zapotrzebowania na surowce przy rosnącej liczbie ludności. Ma też zagwarantować utrzymanie cennych zasobów. Równie rygorystycznie podchodzimy do ukierunkowania naszych wewnętrznych procesów na zrównoważony rozwój."

Wspólne podejście do odpowiedzialności 

Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem – z nimi współtworzymy podejście do odpowiedzialności, wspierane przez kulturę organizacyjną pod hasłem "jesteśmy jednością". Jednoczą nas wartości takie jak szacunek, komunikacja i odpowiedzialność oraz codzienny kontakt. Pracujemy razem, aby odnieść sukces w dążeniu do życia "zero waste – bez marnowania".

Jesteśmy jednością.

Nasza kultura korporacyjna „jesteśmy jednością” oznacza szacunek, komunikację i odpowiedzialność. Te wartości nas łączą - niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy w Interseroh, i niezależnie od naszego pochodzenia, przekonań lub wyboru partnera. Nawet patrząc jedynie na Interseroh w Niemczech, znajdziemy pracowników z 41 krajów w wieku od 16 do 67 lat. Pracujemy również nad zapewnieniem równych szans naszym pracownikom. Doceniamy różnorodność, interesujemy się współpracownikami i uczymy się od siebie nawzajem. Nasz model kompetencji odzwierciedla wspólne zrozumienie wartości i stanowi drogowskaz dla wszystkich pracowników. Jest też punktem wyjścia dla pobudzenia zaangażowania w realizację wizji bez marnowania – zero waste na co dzień: nie spoczywamy na laurach, ale staramy się znaleźć właściwe sposoby wypełnienia tej wizji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w wersji 4.0

Cyfryzacja wywiera wpływ na wszystkie działania biznesowe Interseroh i wspiera zrównoważony rozwój w wielu dziedzinach. Dlatego podejmujemy działania, aby nasza firma była gotowa na nadchodzącą przyszłość. Korzystamy z naszej strategii digitalizacji, aby poradzić sobie z cyfrową transformacją, opracować nowe sposoby komunikowania się i zająć się najnowszymi osiągnięciami, takimi jak blockchain i Internet Rzeczy (IoT). Nasza strategia rozwoju HR #DigiCampus kształci pracowników pokazując im nowe możliwości: kursy komunikacji cyfrowej i biura bez papieru są uzupełniane szkoleniami w zakresie zarządzania projektami, tworzenia oprogramowania i modelowania procesów. Program edukacyjny jest stale poszerzany, aby odzwierciedlić nasze potrzeby i zapewnić pracownikom dokładnie te umiejętności, których potrzebują do codziennej pracy i wspólnej przyszłości. Nasza strona internetowa poświęcona karierze pomaga nam również w rozpoznawaniu nowych talentów, które pomogą nam w transformacji cyfrowej.

"Każdy z nas może wnieść swój wkład w zrównoważoną kulturę korporacyjną. Jako Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju nasi pracownicy mogą prezentować własne pomysły i zrównoważone projekty, które przyczyniają się do sukcesu firmy. Szeroko zakrojony zespół promuje te inicjatywy w Interseroh: dzięki temu kanały komunikacyjne są otwarte i pomagają nam prezentować zrównoważony rozwój jako proces ciągły. "

Paola Viehoff Kierowniczka ds. Rozwoju Biznesowego ReDuce i Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju

Inicjatywy pracowników na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Razem możemy osiągnąć więcej. Dlatego nasi pracownicy aktywnie przyczyniają się do tego, aby Interseroh stał się bardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem. Od 2016 roku nasi Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju regularnie organizują Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, angażując pracowników we wspólne sprzątanie, akcje z zakresu ekonomii współdzielenia oraz programy dojazdów redukujące emisje CO2. Bardzo popularna jest również miejska kampania rowerowa. Jej celem jest przejechanie rowerem jak największej liczby kilometrów w ciągu trzech tygodni, aby przyczynić się do ochrony klimatu i podnieść świadomość na temat potrzeby rozbudowy miejskiej infrastruktury rowerowej. W 2017 roku pracownicy Interseroh pokonali prawie 7500 kilometrów na rowerach. Pozwoliło to zmniejszyć emisję CO2 o ok 1 tonę, a także zaoszczędzić 675 euro, które w innym wypadku wydano by na zakup paliwa.