do góry

zero waste solutions

Nasz model biznesowy opiera się na przekonaniu, że musimy zachować zasoby i unikać marnotrawstwa. Misja ujęta w haśle zero waste (bez marnowania) ma na celu stworzenie podstawy do zrównoważonego zaspokojenia coraz większego globalnego zapotrzebowania na surowce przy rosnącej liczbie ludności. Ma też zagwarantować utrzymanie cennych zasobów. Równie rygorystycznie podchodzimy do ukierunkowania naszych wewnętrznych procesów na zrównoważony rozwój."

Platforma online do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami

Interseroh Polska zmierza do optymalizacji gospodarki odpadami za pomocą specjalnej platformy internetowej.

Międzynarodowy gigant handlu detalicznego zadecydował o redukcji ilości odpadów i kosztów. W 250 lokalizacjach w całej Polsce trzeba było zoptymalizować procesy. Zadanie niełatwe ze względu na złożoność projektu: gęstą sieć oddziałów, różnorodne rodzaje i ilości odpadów wytwarzane przez każdą z placówek, a także restrykcyjne i często zmieniane zapisy prawne. Firma osiągnęła kluczowe ulepszenia dzięki stworzonej przez Interseroh platformie online do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami.

"Pierwszym krokiem jest mapowanie istniejącego procesu zarządzania odpadami i zidentyfikowanie potencjalnych obszarów optymalizacji; jeśli to konieczne, pracujemy z klientem nad tworzeniem zupełnie nowych procesów"

Katarzyna Kowaluk Innovation & IT System Manager Interseroh Polska

Sposób na optymalizację gospodarki odpadami

Opracowana jako narzędzie modułowe, internetowa platforma może obejmować szeroki zakres procesów: przepływ różnorodnych materiałów, interfejs dla recyklerów, a także zgodność z wymaganiami prawnymi, w tym raportowaniem. Dzięki temu może służyć jako baza do optymalizacji procesów związanych z gospodarką odpadami. Podstawowa wersja stanowi punkt wyjścia do dostosowania narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta. "Pierwszym krokiem jest mapowanie istniejącego procesu zarządzania odpadami i zidentyfikowanie potencjalnych obszarów optymalizacji; jeśli to konieczne, pracujemy z klientem nad tworzeniem zupełnie nowych procesów" - wyjaśnia Katarzyna Kowaluk, Manager ds. Rozwoju Projektów Innowacyjnych i Wdrożeń Systemów Informatycznych w Interseroh Polska, która współzarządza projektem wraz z Pawłem Ceklarzem, Dyrektorem Działu Zarządzania Odpadami. Specjaliści Interseroh opracowują następnie wersję platformy dopasowaną do potrzeb klienta. Ilości odpadów, harmonogramy odbioru i partnerzy zajmujący się gospodarką odpadami i recyklingiem są szczegółowo opisani, podobnie jak proces raportowania i gromadzona online dokumentacja.

Więcej recyklingu, większa przejrzystość

Początkowo Platforma online do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami była testowana w Polsce w ramach dwumiesięcznego projekt pilotażowego. Szkolenia użytkowników, materiały wideo i podręczniki powstały, aby zapewnić sprawne wdrożenie platformy u klienta. Zarządzanie gospodarką odpadami odbywa się poprzez platformę we wszystkich 250 placówkach klienta. Zaledwie kilka miesięcy po wdrożeniu, optymalizacja przyniosła rezultaty w postaci zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i kosztów oraz zwiększenia dochodów generowanych ze sprzedaż surowców. Dzięki pomocy technicznej i comiesięcznym audytom, zaprojektowanym tak, aby identyfikować dalszy potencjał optymalizacyjny - Interseroh pozostaje częścią procesu."