do góry
 • Zrównoważony rozwój 2018

  Zarządzanie surowcami w obiegu zamkniętym, aby uniknąć marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh zostały zaprezentowane w najnowszym wydaniu Sustainability Magazine.

  Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Nasz model biznesowy opiera się na przekonaniu, że musimy zachować zasoby i unikać marnotrawstwa. Misja ujęta w haśle zero waste (bez marnowania) ma na celu stworzenie podstawy do zrównoważonego zaspokojenia coraz większego globalnego zapotrzebowania na surowce przy rosnącej liczbie ludności. Ma też zagwarantować utrzymanie cennych zasobów. Równie rygorystycznie podchodzimy do ukierunkowania naszych wewnętrznych procesów na zrównoważony rozwój."

Wspólnie kształtujemy przyszłość

Potrzebny jest wspólny wysiłek: dopiero wtedy możemy opracować nowe rozwiązania mające na uwadze ponowne użycie produktów i materiałów oraz zaspokojenie długoterminowego zapotrzebowania na surowce. Partnerstwa odgrywają tutaj decydującą rolę.

Promowanie networking: Wirtschaft macht Klimaschutz

Interseroh jest aktywnym członkiem „Wirtschaft macht Klimaschutz“, forum niemieckiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Uczestniczące w nim firmy opracowują praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony klimatu przy wsparciu rządu i w oparciu o badania naukowe. Nasza praca z innymi firmami koncentruje się na grupie roboczej „Gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz na modelach ekonomicznych gospodarki obiegowej, przeszkodach we wdrażaniu i alternatywnych opcjach zwiększania stopnia wykorzystania surowców wtórnych.

Wyjść poza schemat: dwa stopnie 

Firmy mają do odegrania kluczową rolę w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. Jakie działania powinny podjąć, aby zmniejszyć globalne ocieplenie? Strategia przyjęta w ramach inicjatywy "Droga do ekonomii <2°" brzmi: "Osiągamy więcej, jeśli pracujemy razem." Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu jednoczy ona różnorodne branże, specjalizacje i perspektywy w celu poczynienia postępów na drodze do wspólnego celu. Interseroh, razem z około 40 innymi firmami, jest aktywnym uczestnikiem tego pionierskiego projektu, który został uruchomiony przez Fundację 2° i WWF Niemcy.

Nauka przez zabawę

EkoPaka to projekt realizowany w całej Polsce. W pierwszej edycji biblioteki publiczne otrzymywały pakiety edukacyjno-zabawowe, dzięki którym dzieci zdobywały wiedzę na temat oszczędzania zasobów i zamykania obiegu surowców. W 2017 roku została zakończona pierwsza edycja projektu łącząca cyfrowe materiały edukacyjne z analogowymi paczkami i zaczerpniętymi z życia przykładami. Projekt był wspierany przez pedagogów z Fundacji Rozwoju Dzieci. Innym przykładem działań kierowanych do dzieci są akcje realizowane we współpracy z klientami - w Lesznowoli zrealizowano projekt Zielone Memo z Kamis koncentrujący się na pokazaniu, z jak wieloma zagadnieniami łączy się ochrona środowiska - od botaniki po recykling surowców.

Program kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Na początku 2017 roku Interseroh zobowiązała się – jako jeden z założycieli - do tworzenia w ramach sieci firm nowego programu Kompetencji w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Competence Programme). Pomysł zrodził się w ramach Forum for Sustainable Development of German Business. Celem jest dzielenie się know-how z myślą o zagwarantowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej. Omawiane i mierzone są konkretne aspekty, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zaś temat zrównoważonego rozwoju jest mocniej eksponowany w strategii komunikacyjnej firmy.

Pomysły na rzecz zrównoważonej gospodarki

Jako eksperci z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym, przekazujemy naszą specjalistyczną wiedzę budując dialog z badaczami, biznesem i opinią publiczną. Jednym z takich działań jest Centrum Zrównoważonego Zarządzania Korporacyjnego (Centre for Sustainable Corporate Governance), wspólna inicjatywa sektora biznesowego i badawczo-rozwojowego z siedzibą na Uniwersytecie Witten / Herdecke w Niemczech. Wspieramy tam grupę roboczą ds. recyklingu, a także rozwój normy "More Sustainable Business Food".

"Udział w pracach Centrum jest dla Interseroh dobrą platformą komunikacji z innymi firmami, które często dostarczają bodźców do rozwoju. Na przykład pomysł powołania Ambasadora ds. Zrównoważonego Rozwoju Interseroh zrodził się podczas dorocznej konferencji Centrum w 2015 roku. "

Stephanie Thiele Zrównoważonego Rozwoju Interseroh

Wspieramy również następujące projekty:

 • - Projekty edukacji ekologicznej we współpracy z klientami (McCormick, Dell, Mlekovita) (Polska)
 • - Eko ogród w Szkole Integracyjnej w Warszawie (Polska)
 • - KidS (Köln)
 • - Jugend am Werk (Austria)
 • - Wiener Tafel (Austria)
 • - KidS (Niemcy)
 • - Aktion Friedensdorf e.V. (Niemcy)
 • - Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim St. Kilian (Niemcy)
 • - Sponsoring dla Geyserhaus (Niemcy)
 • - Czerwony Krzyż - honorowe krwiodawstwo (Niemcy)
 • - DKMS (Niemcy)