do góry
  • Zrównoważony rozwój 2018

    Zarządzanie surowcami w obiegu zamkniętym, aby uniknąć marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh zostały zaprezentowane w najnowszym wydaniu Sustainability Magazine.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Nasz model biznesowy opiera się na przekonaniu, że musimy zachować zasoby i unikać marnotrawstwa. Misja ujęta w haśle zero waste (bez marnowania) ma na celu stworzenie podstawy do zrównoważonego zaspokojenia coraz większego globalnego zapotrzebowania na surowce przy rosnącej liczbie ludności. Ma też zagwarantować utrzymanie cennych zasobów. Równie rygorystycznie podchodzimy do ukierunkowania naszych wewnętrznych procesów na zrównoważony rozwój."

Ochrona środowiska zaczyna się w domu

Poprzez frazę „zero waste” (bez marnowania) przekazujemy podejście polegające na unikaniu marnotrawstwa – od zmniejszania zużycia zasobów naturalnych, po efektywniejsze wykorzystanie czasu, możliwości i środków finansowych. Naturalną konsekwencją jest projektowanie naszych wewnętrznych procesów tak, aby były jak najbardziej wydajne i przyjazne ochronie zasobów.

Nasz korporacyjny ślad węglowy: 115.751 ton CO2

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. W Interseroh chcemy mieć swój udział w przeciwdziałaniu jej skutkom. Aby ustalić punkt odniesienia, po raz kolejny obliczyliśmy własne emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości za rok 2017 r., stosując korporacyjny standard protokołu w sprawie gazów cieplarnianych: szacunkowo 115 751 ton CO2 zostało wygenerowanych bezpośrednio przez nasze zakłady w 2017 r. (Zakres 1), jako pośrednie emisje, np.: z energii elektrycznej (zakres 2) i jako inne emisje pośrednie (zakres 3). Obliczenia pokazały również, że lwią część śladu węglowego firmy generują usługi zakontraktowane na wyższym i niższym etapie łańcucha dostaw. Potencjalne oszczędności CO2 można poczynić w szczególności w transporcie materiałów.

Nasz cel w strategii klimatycznej: do 2025 roku zmniejszenie o 50 procent emisji gazów cieplarnianych w lokalizacjach Interseroh

Choć nasze usługi już teraz pomagają klientom w redukcji emisji gazów cieplarnianych i oszczędzaniu zasobów, działalność naszej firmy też powoduje emisje CO2. Naszym celem jest eliminowanie emisji gazów cieplarnianych w naszych lokalizacjach i dzięki temu przyczynianie się do realizacji celu klimatycznego ustalonego w roku 2015 na konferencji klimatycznej ONZ (ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej dwóch stopni Celsjusza). W tym celu projektujemy wewnętrzne procesy i działania tak, aby były jak najbardziej neutralne pod względem zużycia zasobów, a zarazem jak najwydajniejsze. Wykorzystaliśmy dane na temat śladu węglowego firmy, by sformułować naszą strategię klimatyczną i konkretne cele:

  • 50-procentowa redukcja emisji na każdy obiekt (zakres 1 i 2) do 2025 roku
  • Nieustanne szukanie szans optymalizacji logistyki i dążenie do zmniejszenia emisji związanych z logistyką
  • Roczne oszczędności w wysokości co najmniej 5,5 miliona ton zasobów i 800 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w ramach świadczonych przez nas usług

Zmniejszenie zużycia energii

W porównaniu z rokiem bazowym (2015), udało nam się zmniejszyć całkowite zużycie energii o około 6300 MWh w 2018 roku - chociaż nasze zużycie wzrosło nieznacznie o 2,1 procent rok do roku. Wzrost konsumpcji można wyjaśnić głównie wzrostem produkcji w naszym najbardziej energochłonnym zakładzie w Eisenhüttenstadt. W obrębie całej firmie nieustannie szukamy lepszych rozwiązań, by zoptymalizować nasze procesy sortowania i obniżyć zużycie energii. Standardowe procedury operacyjne i listy kontrolne wyłączania instalacji również stanowią część naszej strategii redukcji. Inne środki mające na celu poprawę wydajności procesu obejmują instalowanie wysokowydajnych urządzeń sprężonego powietrza z inteligentnymi sterownikami, zastępowanie świetlówek fluorescencyjnych diodami LED i rozmieszczanie czujników ruchu.