do góry

Raportowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju: przejrzystość buduje zaufanie

Nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju zawierają szczegółowe informacje na temat społecznych i ekologicznych rezultatów działań. Pozwala to klientom, pracownikom, usługodawcom i innym zainteresowanym stronom zbudować obraz wpływu, jaki działalność Interseroh ma zarówno na społeczności, jak i środowisko.

Zero waste solutions: nowy magazyn Interseroh poświęcony zrównoważonemu rozwojowi

W wydanej przez  Interseroh w 2017 roku publikacji "Zero Waste Solutions" (wersja angielska), oferujemy przegląd osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju z ostatnich 12 miesięcy. Opisywane w magazynie studia przypadków pokazują kulisy naszej współpracy z klientami na rzecz zamykania obiegu surowców. Czytelnicy dowiadują się też, jak nieustannie pracujemy nad tym, aby Interseroh była firmą jeszcze bardziej zrównoważoną.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju: indeks GRI

Interseroh ocenia swoje osiągnięcia w oparciu o najnowsze standardy raportowania opublikowane przez Global Reporting Initiative (GRI). Aby uzupełnić raporty zgodne z wytycznymi GRI, zlecamy również audytorowi finansowemu przeglądanie poszczególnych fragmentów. Podsumowanie wszystkich zweryfikowanych w ten sposób elementów można znaleźć, porównując treść z indeksem GRI i certyfikatem nadanym przez audytora.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju - w tym szczegółowy raport GRI 2014 oraz wcześniejsze raporty i aktualizacje dotyczące zrównoważonego rozwoju można pobrać bezpłatnie z naszej strony (sekcja: pobierz).