do góry

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018, w którym Interseroh podaje pełne informacje na temat wyników działalności społecznej i ekologicznej, jest czwartym takim raportem. Dzięki temu raportowi Interseroh pokazuje klientom, pracownikom, dostawcom i szerszej opinii publicznej wartości, których firma przestrzega w swojej codziennej działalności, wpływie jej działalności na społeczeństwo i środowisko oraz rodzajach postępów, jakie czyni pod względem zrównoważonego rozwoju. O ile nie zaznaczono inaczej, przedstawione tutaj kluczowe dane i informacje odnoszą się do lat budżetowych 2017 i 2018. Raport nie zawiera zróżnicowania uwzględniającego płeć, ale używa męskiego oznaczenia w całym tekście. W duchu równości płci wszelkie warunki związane z płcią mają zastosowanie do wszystkich płci. Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (2016) oraz normą GRI: Core. Interseroh po raz kolejny przygotował cyfrowy raport zrównoważonego rozwoju, który systematycznie przybliża w jasnym i znormalizowanym formacie aspekty i wskaźniki zdefiniowane przez firmę jako kluczowe.

  • 2019 Sustainability Magazine

    Zarządzanie surowcami w obiegu zamniętym – dla świata bez marnowania, bo tylko ten jeden świat mamy. W Sustainablity Magazine prezentujemy najnwosze przykłady projektów zakończonych sukcesem.

    Pobierz PDF

2018 Sustainability Report download

In addition, we also provide you with the entire report as a downloadable file. The PDF offers a clear and comprehensive overview of all of our efforts and progress towards sustainability.

» Sustainability Report

Pobierz Sustainability Magazine

Jako uzupełnienie raportu, Interseroh po raz kolejny publikuje swój “Sustainability Magazine” pod hasłem zero waste solutions – rozwiązania bez marnowania. Oferuje on wgląd w procesy stosowane do opracowania rozwiązań dla klientów i prezentuje inicjatywy mające na celu popularyzację zrównoważonego rozwoju w firmie.

» Pobierz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019