do góry
  • Zrównoważony rozwój 2018

    Zarządzanie surowcami w obiegu zamkniętym, aby uniknąć marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh zostały zaprezentowane w najnowszym wydaniu Sustainability Magazine.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh

W naszym filmie pokazujemy, co oznacza dla nas zrównoważony rozwój, jak wpłynęło to na naszą strategię korporacyjną i co chcemy osiągnąć w przyszłości.

Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh
zero waste – bez marnowania

bez marnowania pomysłów

bez marnowania zasobów

zero waste solutions

Oval-bg-04

Innowacje są siłą napędową udanych procesów transformacji. Licząc się z ryzykiem porażki, testujemy każdy nowy pomysł, który przybliża nas do gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko w ten sposób możemy dokonać zdecydowanych zmian w gospodarce linearnej.

Wspieramy naszych klientów w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i wprowadzaniu tych zagadnień do raportowania pozafinansowego, wykorzystując przy tym potencjał cyfryzacji usług.

Przedłużamy żywotność produktu, wykorzystując nowe rynki i poszerzając modele biznesowe – dzięki wdrożeniu tych mechanizmów pomogliśmy zwiększyć zyski o co najmniej 20 procent.

Aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na linii produkcja-sprzedaż detaliczna, opracowujemy nowe rozwiązania w zakresie projektowania opakowań lepiej dostosowanych do recyklingu.

Wierzymy, że w przyszłości wykorzystanie zasobów musi się opierać na zasadzie ‘zero waste - bez marnowania’. Właśnie dlatego każdego dnia pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zamykania obiegu surowców.

Aby w przyszłości uwolnić planetę od odpadów z tworzyw sztucznych, nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania upcyklingowe dla tworzyw sztucznych. Skupiamy się także na poprawie jakości i ilości surowców wtórnych, które wytwarzamy i oferujemy producentom.

Jeżeli globalne ocieplenie ma się utrzymać poniżej granicy 2°C, trzeba zerwać związek pomiędzy światowym zużyciem zasobów i wzrostem gospodarczym. Stąd nasze dążenie do kreowania rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i intencja wygenerowania oszczędności na poziomie co najmniej 5 milionów ton zasobów oraz 800 000 ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla) rocznie.

Aby osiągnąć znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko, szczególnie na obszarach miejskich, stosujemy zintegrowane podejście do zapobiegania powstawaniu odpadów i osiągania znacznego wzrostu wskaźników recyklingu.

Nasi pracownicy i ich możliwości leżą w centrum naszej eksperckiej pozycji dostawcy usług środowiskowych. Aby mieć pewność, że każdego dnia wykonują swoją prace dla klientów na najwyższym poziomie, musimy zadbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo, motywację i rozwój zawodowy.

Chcemy promować zdrowie fizyczne i psychiczne naszych pracowników i osiągnąć statystyki zwolnień lekarskich oraz fluktuacji pracowników znacząco niższe niż te typowe dla branży. Dlatego zapewniamy bezpieczne, zorientowane na wartość dodaną i innowacyjne środowisko pracy, które wspiera rozwój osobisty.

Pragniemy zapewnić szanse na zaangażowanie absolutnie wszystkim pracownikom, bez względu na pozycję w obrębie firmy oraz niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, wyznawanej religii, czy statusu społecznego. Dlatego dbamy o to, by szanse były równe dla wszystkich (potencjalnych) pracowników naszej firmy.

Aby rozwinąć kompleksową gospodarkę w obiegu zamkniętym, musimy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą - nie tylko z naszymi klientami, ale także przedstawicielami różnych branż i całym społeczeństwem. Jest to jedyny sposób na zwiększenie świadomości ekologicznych i wygenerowanie ekonomicznych korzyści płynących z efektywnego zarządzania w obiegu zamkniętym.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest promowanie zrównoważonego stylu życia i wzorców konsumpcji. W tym kontekście działamy jako pośrednik, aby zapewnić, że wiedza o gospodarce o obiegu zamkniętym trafia do sektora edukacyjnego, polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy rozwijać i upowszechniać (międzynarodowo) standardy oraz rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym odpowiednie dla każdej branży. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, interesariuszami, dostawcami i klientami.

Jednocześnie dajemy naszym pracownikom przestrzeń twórczą, by sami mogli brać udział lub współtworzyć rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

blisko

bez marnowania talentu

bez marnowania wiedzy

Globalne cele – lokalne korzenie: tło naszej strategii

Chcemy aktywnie stawić czoło globalnym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego ściśle dostosowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczonych przez ONZ. W toku analizy ważności, zidentyfikowaliśmy obszary i cele, w których nasz wkład przełoży się na największy wpływ, i które nasi interesariusze uważają za najistotniejsze. Rada Ekspertów ds. Zrównoważonego Rozwoju Interseroh pomogła nam także ustalić priorytety i doprecyzować nasz plan. Członkowie Rady czerpią swoje doświadczenie z sektora produkcyjnego, handlu detalicznego, prowadzenia badań i działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Proces ten zaowocował wskazaniem czterech obszarów działania, które odzwierciedlają nasze strategiczne zasady i wskazują, na czym powinniśmy się skupić.
Nasz  program zrównoważonego (document w języku angielskim) rozwoju wyznacza konkretne cele w tych strategicznych punktach. Każdego roku publikujemy pełne informacje na temat naszych planów i postępów.

Cztery filary sukcesu

Model biznesowy Interseroh opiera się na czterech zasadach: ReDuce, ReUse, ReCycle i ReThink. Wszystkie one są ukierunkowane na holistyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym i łączą się z naszą ogólną misją ‘zero waste – bez marnowania’.

115751

115.751 ton CO2 – korporacyjny ślad węglowy Interseroh (CCF). Interseroh obliczył CCF za 2017 r., aby uzyskać przejrzystość wszystkich emisji wzdłuż całego łańcucha wartości. Największy udział w wyniku ma transport z 60 386 tonami CO2.

5.8

mln ton zaoszczędzonych zasobów pierwotnych. Tylko w 2017 r. działalność Interseroh w zakresie recyklingu pomogła zaoszczędzić około 5,8 mln ton zasobów pierwotnych.

834129

ton gazów cieplarnianacyh – tyle emisji udało się uniknać. Oszczędzając około 5.8 miliona ton surowców pierwotnych, uniknęliśmy emisji 834,129 mln ton CO2

900

+900 CO2 emisje gazów cieplarnianych w zakładach Interseroh (w tym podróże służbowe) wzrosły o 900 ton w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 29 449 ton CO2. Oznacza to wzrost o około 3,0 procent, co wynika głównie z rozszerzenia działalności.

25

Ponad 25 lat działalności na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2016 roku Interseroh obchodziła swoją 25-tą rocznicę działalności. Od początku swojej obecności na rynku Interseroh zdołała przywrócić do obiegu ponad 15 milionów ton surowców w samym tylko segmencie opakowań.

33

33 zakłady. Interseroh prowadzi obecnie 33 zakłady w ośmiu krajach, w tym nowe – otwarte w 2016 roku - centrum kompetencyjne w Mariborze na Słowenii, zajmujące się tworzywami sztucznymi z recyklingu oraz otwarty w 2017 roku zakład odnawiający sprzęt IT w pobliżu Berlina.

739

739 milionów obrotów. W 2018 r. przychody Interseroh wzrosły o 43%. Zysk spadł do 6,7 mln euro (w 2017 r .: 20,7 mln euro).

1791

1.791 pracowników. W 2018 r. Interseroh zwiększył zatrudnienie o 13,1% do 1 791 pracowników (2017 r .: 1 583 pracowników). Zwiększyliśmy również liczbę naszych praktykantów i stażystów do 33.

25

25 procent stanowisk kierowniczych jest zajmowanych przez kobiety.W 2018 r. kobiety zajmowały 25,4% (2017: 19,5%) stanowisk dostępnych na trzech najwyższych poziomach zarządzania Interseroh.